Besiktning

» Vad krävs för en SIS-Certifierad besiktning?
» Vad säger lagen?
» Delegering av ansvaret
» Vilka påföljder får en olycka?

Ställage, en enkel produkt. Varför besikta ??

Med stor säkerhet är det just det enkla som gjort att man inte ser pallställ eller hyllställ som speciellt farliga produkter.
Men det är få produkter som vi har runt oss i det dagliga livet som kan orsaka så omfattande materiella och personliga skador som just ställage.
Detta har bland annat medfört att kraven väsentligt ökats i den nya arbetsmiljölagen som tillkom 1994.

Medelhöjden på ett pallställ i Sverige är ca. 6 meter och härbärgerar ofta 7 pallar ovanför golv med en medelvikt av 600 kg. Detta innebär att en sektion bär upp minst 8 ton.

Ett tio sektioner långt ställ är en mycket liten installation (20 m²) men om den är fullastad innebär detta 80 ton. Det är lika mycket som den möjliga snölasten på en 800 m² stor industribyggnad.

Det är inte många som skulle komma på idén att börja flytta på bärande reglar och takstolar lite hit och dit utan att ta reda på om det är OK från byggkonstruktören. Man skulle nog inte heller acceptera att byggnadspelarna var lite krokiga och buckliga genom att någon bil hade kört på dem lite då och då. Men sönderkörda stolpar till pallställ och borttagna bärplan för att få rum med gods eller körvägar inne i fabriken förekommer inte så sällan utan att någon bryr sig.

 

Läs Arbetsmiljöinspektionen

Mer information

Namn

Företag

Adress

Postnummer och ort

E-post

Telefon

Fax

Övrigt


Summa: 0 kr exkl. moms
Visa inköpsunderlag / Till kassan »