Besiktning

» Vad krävs för en SIS-Certifierad besiktning?
» Vad säger lagen?
» Delegering av ansvaret
» Vilka påföljder får en olycka?

Delegering av ansvaret

När det gäller delegeringar är det understundom svårt att bedöma om de skall anses vara godkända. Lagen föreskriver att en delegering kan vara skriftlig eller muntlig men att den skall vara klar och tydlig. Brister det i tydligheten eller den delegerades förutsättningar, kan delegeringen underkännas vid rättslig prövning.

T.ex. måste den delegerade som grund ha kunskap, beslutsbefogenhet och ekonomiska möjligheter att effektuera sitt eget beslut. Verkligheten visar att dessa förutsättningar inte alltid infrias. Har vederbörande t.ex. en alltför begränsad budget, kan en delegering bli underkänd.
 
« Tillbaka

Summa: 0 kr exkl. moms
Visa inköpsunderlag / Till kassan »