Besiktning

» Vad krävs för en SIS-Certifierad besiktning?
» Vad säger lagen?
» Delegering av ansvaret
» Vilka påföljder får en olycka?

Vilka påföljder får en olycka?

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla till Arbetsmiljöinspektionen när personskada, eller när risk för personskada uppstått. När allvarligare personskada uppstått och ambulans larmas meddelar larmcentralen detta till polisen. Polisens uppgift är att i första hand medverka till att den skadade skyndsamt kommer under vård. Vid såna tillfällen måste alla hänsyn till t.ex. bevisskydd och annat vika.

Men i grunden måste polismännen utgå från att det rör sig om en särskild "brottsplats" .

Polis och åklagares uppgift är att utröna om det föreligger avsteg från gällande lagstiftning eller om det rör sig om en helt oskyldig olycka.

De lagrum som tillämpas är i första hand Brottsbalken (Brb) och Arbetsmiljölagen.
I Brb har sedan 1 juli 1991 införts en ny paragraf i 3:dje kap. som kallas Arbetsmiljöbrott.
Dessutom kan andra lagrum tillämpas som t.ex. Brb 13 kap. § 6 och 7 som i klartext betyder allmänfarlig vårdslöshet.

Som underlag vid bevisföring från arbetsgivarens sida ligger nu bl.a. protokollet från den SIS-certifierade besiktningen som grund för att visa att man har ställage som fyller normerna för Svensk Standard.
De arbetsgivare som inte följer arbetsmiljöverkets regler och anvisningar måste kunna bevisa att det finns en handlingsplan som är minst lika effektiv att säkerställa arbetsmil
 
« Tillbaka

Summa: 0 kr exkl. moms
Visa inköpsunderlag / Till kassan »