Projektering

Rätt utrustning för lagerverksamhet och kontorsförvaring
När man funderar på att expandera en verksamhet eller förändra befintlig, ställs man inför en mängd frågeställningar. Det kan exempelvis vara frågor om hur man skall lösa logistiken, vilket/vilka förvaringssätt man skall använda, vilken hanteringsutrustning som krävs, hur man åstadkommer en säker och trivsam miljö etc.

Med ÖLM:s breda sortiment av både nya och begagnade produkter kopplat med våra verksamhetsområden kan vi erbjuda dig professionell hjälp med projektering.

Tag kontakt med oss redan i inledningsstadiet så kan vi hjälpa Dig till en rationell och ekonomisk lösning. Vi presenterar förslag på CAD-ritning om så önskas.

Jag är intresserad om mer information om Projektering 

 

 
Namn

Företag

Adress

Postnummer och ort

E-post

Telefon

Fax

Övrigt


Summa: 0 kr exkl. moms
Visa inköpsunderlag / Till kassan »